LeeuwardenNieuwsbord.nl
  1. Lintjesregen Leusden 2024

Lintjesregen Leusden 2024

Hijum - Mevrouw Tetsje Feenstra, de heer Andries van Hijum, mevrouw Tijmentje Pleiter, mevrouw Jaschenka Schimmel-Willems, de heer Pieter Jan Rem, de heer Wim Voskuilen, mevrouw Marie Voskuilen-Blom zijn allen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer P. den Os is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de samenleving. De uitreiking vond om 10.30 uur plaats in het Huis van Leusden. De bewonderingswaardige inzet van deze mensen Mevrouw T.(Tetsje) Feenstra (75 jaar) Mevrouw Feenstra zet zich al jaren in voor de Voedselbank Leusden. Als coördinator inkoop en pakketbeheer is ze operationeel verantwoordelijk voor de inkoop, het beheer, de samenstelling van de voedselpakketten, de (non)-foodvoorraden en de kasboekregistratie van de wekelijkse contante voedselinkopen. Verder is ze betrokken bij het verzorgen van attenties voor kinderen en geeft ze voedselbereidingsadviezen aan moeders. De heer A. (Andries) van Hijum (84 jaar) De heer Hijum heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger bij het Platform Asielzoekers Leusden (PAL). In het PAL-Huis verbleven uitgeprocedeerde asielzoekers die nog niet terug konden keren. Hij bood hen een luisterend oor, een goed gesprek en advies. Inmiddels is hij vanaf 2008 vrijwilliger bij de Voedselbank Leusden. Als coördinator logistiek stuurt hij vrijwilligers aan, (mede) organiseert hij bijeenkomsten en richt hij de locatie in voor uitgifte van de voedselpakketten. Daarnaast bezorgt hij ook pakketten aan huis. Mevrouw T. (Tijmentje) Pleiter (73 jaar) Mevrouw Pleiter is vrijwilliger bij de Voedselbank Leusden. Zij is operationeel verantwoordelijk voor de voedselveiligheid, doet wekelijks inkopen bij lokale winkeliers en verzorgt mede de uitgifte van voedselpakketten. Ook verzorgt zij attenties voor kinderen bij verjaardagen en Sinterklaas en begeleidt zij scholieren tijdens hun maatschappelijke stage. Mevrouw J. (Jaschenka) Schimmel-Willems (49 jaar) Mevrouw Schimmel-Willems was in de periode van 1997 tot 2022 voorzitter van het Bouwdorp Leusden, een jaarlijks evenement in de laatste week van de zomervakantie voor zo´n 450 kinderen. Als de ´motor´ achter dit evenement regelde zij onder andere vrijwilligers, hout, sponsors, machines, vergunningen, verkeersregelaars en de (online) kaartverkoop. Daarnaast was zij hoofdorganisator van de jaarlijkse Autocross Leusden die plaatsvond tijdens Koningsdag. Zij regelde de vergunningen, sponsors, aanwezigheid van de brandweer, keuringen en de administratie. Ook op Koningsdag hielp zij als vrijwilliger de Oranjevereniging Leusden bij het organiseren van de jaarlijkse braderie. De heer P.J. (Pieter Jan) Rem (64 jaar) De heer Rem is medeoprichter/bestuurslid/voorzitter van de Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal en bestuurslid/penningmeester van de Stichting De Grasboom. Samen met andere ouders heeft hij een woonproject in Veenendaal gerealiseerd voor jong volwassenen met Asperger en/of met een autismestoornis. De heer Rem voerde onder andere gesprekken met de gemeente, toekomstige bewoners en hun ouders, de woningstichting en zorgorganisaties. Op februari 2014 kregen de eerste bewoners de sleutel van hun appartement. In de jaren hierna hield hij zich bezig met de indicaties van bewoners en het overleg hierover met gemeentes en zorgverzekeraars. Ook heeft de heer Rem bijgedragen aan de oprichting van de Stichting Grasboomkoepel, een overkoepelende stichting van Grasboomprojecten in Midden Nederland, die nu 10 ouderinitiatieven ondersteunen. De heer W.G. (Wim) Voskuilen (79 jaar) De heer Voskuilen was medeoprichter en voorzitter van de Fokclub Achterveld en lid van de districtsraad KI MidWest. Als vrijwilliger werkt hij bij het educatiecentrum De Groene Belevenis waar hij in de lente les geeft over jonge dieren aan kleuters. Ook als vrijwilliger zet hij zich in bij de Vallei Horstee en Hoeve Groot Zandbrink waar hij de schapen verzorgt en de akkers bijhoudt. Daarnaast demonstreert hij de door paarden aangedreven machines en is jurylid bij de jaarlijkse wedstrijd ploegen met paarden. Het bedrijf Fliertpagoden is ook blij met de heer Voskuilen waar hij sinds 2012 als vrijwilliger helpt bij het opbouwen van de pagode-tenten. Waard om te melden is ook zijn inzet voor mensen in zijn omgeving. Zo verzorgt hij dieren en planten bij afwezigheid, haalt hij mensen op voor een avondje kaarten en nog veel meer hand- en spandiensten die hij met plezier verricht voor andere Leusdenaarders. Mevrouw M.A.H. Voskuilen-Blom (75 jaar) Mevrouw Voskuilen-Blom is vrijwilliger bij de muziekvereniging DWS te Achterveld, organiseert mede de jaarlijkse rommelmarkt en is medeoprichter/organisator van het Stoutenburgsfeest. Als bestuurslid zette zij zich in voor de Vallei Horstee en Hoeve en voor de KPO Leusden. En op politiek gebied was mevrouw Voskuilen vrijwilliger bij het CDA in de functie van fractieondersteuner. Verder doet/deed zij vrijwilligerswerk voor de stichting WALO (hulp aan jongeren in achterstandsituaties in Oekraïne), voor het project Samen aan Tafel waarbij mevrouw Voskuilen regelmatig kookt voor een groep mensen bij haar thuis, en voor de Expositiecommissie Achterveld. Ook ondersteunt mevrouw Voskuilen mensen in haar omgeving die hulp nodig hebben zoals het begeleiden bij medische afspraken of het doen van boodschappen. De heer P. den Os (72 jaar) De heer Den Os was van 1969 tot zijn pensioen in 2015 werkzaam bij de politie. Hij begon als wachtmeester en vervulde verschillende leidinggevende functies onder andere als commissaris bij de regiopolitie Utrecht. Daarbij zette hij zich onder meer gedreven in voor de positie van de vrijwillige politie. Anderen portretteren hem als gedreven en betrokken met een sterk verantwoordelijkheids-gevoel. De heer Den Os stelde hoge kwaliteitseisen (ook aan zijn leidinggevenden), sprong regelmatig voor zijn medewerkers in de bres en spande zich onvermoeibaar in bij hulpvragen.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Leusden.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie leeuwardennieuwsbord.nl
Redactie leeuwardennieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Leusden. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten