LeeuwardenNieuwsbord.nl
  1. Nije roman fan Gjalt de Groot: `Dy ferrekte Grousters!`

Nije roman fan Gjalt de Groot: `Dy ferrekte Grousters!`

Grouw - Nije roman fan Gjalt de Groot: ´Dy ferrekte Grou (Grouw)sters!´ GROU - ´Dy ferrekte Grousters...´. It wiene de wurden fan in Wergeaster doe´t er it hie oer in Grouster. Hoe koe it dochs dat er dy skerpe en misledigjende wurden spruts?...

Lees het volledige artikel bij De Grouster.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie leeuwardennieuwsbord.nl
Redactie leeuwardennieuwsbord.nl

Nieuws door De Grouster. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten